Category: Adhd

Spoločné rodové normy sťažujú ženám s ADHD získať pomoc – a to je potrebné zmeniť

Pre niekoho s ADHD je dosť ťažké orientovať sa v neurotypickom svete, ale ženy sa stretávajú s ďalšími prekážkami jednoducho kvôli nášmu pohlaviu. Alebo skôr spôsob, akým spoločnosť vníma a stereotypizuje...